top
Aktualności ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE

ZAPRASZAMY NA NABOŻEŃSTWA W WIELKIM POŚCIE

Jezus najwyższe Imię
Nasz Zbawiciel Książę Pokoju
Emmanuel Bóg jest z nami
Odkupiciel Słowo żywota
Święty Bóg Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn umiłowany
Zgładził grzech Baranek na wieki
królów Król i panów Pan

 

Jak w każdy czwartek serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się od godziny 16.00 do 17.00 w dolnym kościele.


Droga Krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezus Chrystusa na śmierć i złożenie do grobu. 

W każdy piątek w Wielkim Poście po wieczornej Eucharystii zapraszamy na Drogę Krzyżową. 

 

Gorzkie żale przybywajcie, Serca nasze przenikajcie,
Rozpłyńcie się me źrenice, Toczcie smutnych łez krynice…

W niedzielę – po Mszy świętej o godzinie 16.00 – Gorzkie Żale. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać raz w tygodniu w Okresie Wielkiego Postu odpust zupełny.

Zapraszamy do licznego udziału w tych pięknych nabożeństwach wielkopostnych.