top
Świetlica ORATORIUM

 

Świetlica ORATORIUM działająca przy parafii Ducha Świętego we Włocławku powstała w 1999 roku. Jest placówką opiekuńczo – wychowawczą i Organizacją Pożytku Publicznego.

KRS:0000204277, REGON: 040063995-00023, NIP:888-25-53-595, PKO Bank Polski SA Numer rachunku  68 1020 5170 0000 1202 0006 9377.

Niezmiennie, od początku powstania świetlica oferuje: rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, opiekę pedagogów, nauczycieli i duchownych, pomoc w odrabianiu lekcji, posiłek, zajęcia integracyjne i profilaktykę zdrowotną, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, pielgrzymki, rozwój religijno-duchowy, różne formy wypoczynku letniego i zimowego.

Telefon kontaktowy: 698 668 719

E-mail: soratorium@gmail.com

Strona internetowa: https://oratoriumwloclawek.wordpress.com/

Profil Facebook: https://pl-pl.facebook.com/Swietlica.Oratorium.Wloclawek/