top
Grupa Anonimowych Alkoholików – Za Piecem

PREAMBUŁA AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne składki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Od maja 2000 roku dzięki pomocy i wsparciu parafii działa grupa Anonimowych Alkoholików Za Piecem.

Mityngi grupy odbywają się w każdy poniedziałek od godz. 18:00 do 20:15 (od listopada do marca na plebanii; od kwietnia do października w Świetlicy Oratorium).

W pierwszy poniedziałek miesiąca odbywają się mityngi otwarte, co oznacza, że w spotkaniu mogą uczestniczyć osoby współuzależnione oraz sympatycy. Wszystkich zainteresowanych i potrzebujących pomocy zapraszamy!

NUMER KONTAKTOWY: 602 664 955