top
Sakrament Bierzmowania

Znalezione obrazy dla zapytania sakrament bierzmowania

Co to jest bierzmowanie?

BIERZMOWANIE jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Co mówi Pismo Święte o sakramencie bierzmowania?

Już w Starym Testamencie lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był „Duchem Świętym” upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje sakrament bierzmowania.

Co dokonuje się podczas bierzmowania?

Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której taki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę otrzymaną na chrzcie i staje się „świadkiem” Chrystusa. 

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW:

  1. Dobrym podręcznikiem dla kandydatów do sakramentu bierzmowania jest YOUCAT – Katechizm dla młodych, dostępny w katolickich księgarniach. Zalecamy (choć nie jest to obowiązkowe) do jego nabycia i lektury.
  2. Obowiązki przygotowujących się do bierzmowania w roku szkolnym 2018/2019:
  • Prowadzenie gorliwego i regularnego życia sakramentalnego .
  • Życie w stanie łaski uświęcającej, w czym pomaga częsta spowiedź święta.
  • Uczestniczenie w katechezach parafialnych i w spotkaniach w małych grupach przy parafii
  • Uczestniczenie w nabożeństwach związanych z rokiem kościelnym. Minimalną obecność na tych nabożeństwach reguluje indeks (nabożeństwa różańcowe, roraty , drogi krzyżowe, gorzkie żale, nabożeństwa majowe).
  • Gorliwe i sumienne uczestniczenie w katechezie szkolnej, poświadczone wpisem katechety
    w indeksie.
  • Prowadzenie indeksu, będącego poświadczeniem zaangażowania w przygotowanie. 

Terminy spotkań kandydatów do bierzmowania są podawane podczas ogłoszeń parafialnych.

Najbliższy  sakrament bierzmowania w naszej parafii będzie udzielany podczas uroczystej Mszy Świętej 28 maja 2023r.