top
Sakrament Małżeństwa

Sakrament małżeństwa postrzegamy jako „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą wspólnotę całego życia, czerpie ono siłę i moc z aktu stworzenia, lecz zostało dla ochrzczonych podniesione do wyższej godności przez zaliczenie do sakramentów Nowego Przymierza”. 

Kościół uczy, że małżeństwo powstaje przez zawarcie umowy małżeńskiej, to znaczy przez nieodwołalną zgodę obojga małżonków, poprzez którą oddają się oni sobie i wzajemnie przyjmują. Całkowita wierność małżonków, a także nierozerwalna jedność ich węzła małżeńskiego są potrzebne do zaistnienia szczególnej wspólnoty mężczyzny i kobiety, a także dla dobra dzieci. Małżeństwo i miłość małżeńska ze swojej istoty nastawione są na zrodzenie i wychowanie potomstwa, znajdując w tym swoje uwieńczenie.

Dokumenty niezbędne do złożenia w kancelarii parafialnej dla osób, które pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński:

  • aktualna metryka chrztu (z datą do 3 miesięcy wstecz od planowanej daty ślubu),
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji szkolnej,
  • świadectwo bierzmowania,
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (jeśli ma to być ślub konkordatowy), lub akt ślubu cywilnego

W naszej Parafii odbywają się kursy przedmałżeńskie, a także kursy z poradnictwa rodzinnego, które prowadzi p. Iwona Tomczak.

Numer kontaktowy w sprawie nauk przedmałżeńskich:  602 447 933