top
Aktualności Z ŻYCIA PARAFIALNO-OSIEDLOWEGO KLUBU SENIORA

Z ŻYCIA PARAFIALNO-OSIEDLOWEGO KLUBU SENIORA

Uczniowie drugiej klasy – o profilu biologiczno- chemicznym – I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku przeprowadzili 30 marca 2022 roku w Parafialno-Osiedlowym Klubie Seniora w Michelinie wykład na temat zdrowego odżywiania u osób starszych, higieny snu, cholesterolu i  picia wody. Każdy uczestnik wypełnił  ankietę dotyczącą swojego  trybu życia. Rozdano uczestniczkom spotkania książeczki do zapisywania pomiarów ciśnienia krwi, a także inne ulotki dotyczące zasad zdrowego odżywiania. Spotkanie odbyło się w ramach projektu “Zdrowe myśli” realizowanego w ramach olimpiady “Zwolnieni z Teorii”. Bardzo dziękujemy młodzieży za ich inicjatywę spotkania się z naszymi klubowiczami!

W środę 6 kwietnia 2022 roku, jako wstęp do mającego rozpocząć się po Wielkanocy projektu pt. “Międzypokoleniowa wymiana doświadczeń”, odbyło się spotkanie członków naszego klubu z przedstawicielami realizującej to przedsięwzięcie Fundacji Caietanus. Projekt  skierowany jest do grupy seniorów, w jego ramach odbędą się zajęcia z hortiterapii, podnoszące aktywność fizyczną i rozwijające  pasje oraz zainteresowania. Ponadto spotkania mają służyć wymianie i nawiązywaniu relacji między pokoleniowych. W zajęciach z naszymi seniorami będą brali udział wolontariusze Fundacji Caietanus oraz młodzież. Pierwsze spotkanie poświęcone było wykonywaniu stroików świątecznych. Środki finansowe na realizację tegoż przedsięwzięcia zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.