top
Aktualności Z OGŁOSZEŃ NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

Z OGŁOSZEŃ NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

W poniedziałek 26 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego – uobecniamy Wcielenie Syna Bożego w łonie NMP. Z ustanowienia papieża Jana Pawła II jest to także Dzień Świętości Życia i duchowej adopcji dziecka poczętego, zagrożonego aborcją. Niech owocem Misji Świętych będzie podjęcie duchowej adopcji i włączenie się w obronę życia ludzkiego; nasze deklaracje duchowej adopcji przynieśmy jutro na Eucharystię na godzinę 6.30 lub 17.00. Zostaną one przyniesione do ołtarza podczas przygotowania darów i złożone Panu w ofierze, a następnie spisane w księdze parafialnej.

W najbliższy czwartek o godzinie 17.00 będziemy celebrować kolejną Mszę o uzdrowienie; modlitwy poprowadzi wspólnota Odnowy w Duchu Świętym.

W piątek – kolejna i ostatnia już Droga Krzyżowa; rozważania poprowadzą członkowie Ruchu Światło-Życie.

Przyszła niedziela jest Niedzielę Palmową, czyli Męki Pańskiej; rozpoczniemy nią Wielki Tydzień, a więc czas celebracji najważniejszych tajemnic zbawczych Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana. Obrzęd błogosławieństwa palm będzie miał miejsce podczas każdej Mszy świętej. Główna celebra z procesją z palmami – o godzinie 12.00

W przyszłą niedzielę ofiary zbierane na tacę przeznaczone są na kwiaty do Grobu Pańskiego.