top
Aktualności Nowy Proboszcz w Michelinie

Nowy Proboszcz w Michelinie

Z dniem 21 października 2017 roku Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering mianował nowym Proboszczem naszej parafii Ks. dr. Sebastiana Osińskiego.

Nasz dotychczasowy Proboszcz – Ks. kanonik Dionizy Lewandowski – przechodzi na emeryturę, jednakże – z czego bardzo się cieszymy – pozostaje pośród nas jako rezydent.

Ksiądz kanonik Dionizy Lewandowski posługę proboszcza pełnił w naszej parafii od 19 kwietnia 1995 roku. Na przestrzeni ponad 22 lat jego pracy m. in. została ukończona budowa naszej świątyni, wyposażono jej wnętrze oraz zatroszczono się o jej otoczenie. Jesteśmy wdzięczni Księdzu Kanonikowi za ogrom jego pracy.

Liturgicznego wprowadzenia naszego nowego Proboszcza – Księdza Sebastiana – dokona Biskup Włocławski Wiesław Alojzy Mering podczas Eucharystii sprawowanej w naszej świątyni w najbliższą sobotę – 21 października o godzinie 18.30. Na uroczystość przybędzie także Biskup Pomocniczy Stanisław Gębicki.

W najbliższą niedzielę – 22 października – na Mszy świętej o godzinie 12.00 będziemy dziękowali Bogu za osobę Ks. Proboszcza kanonika Dionizego oraz jemu samemu wyrazimy szczerą wdzięczność.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian oraz Przyjaciół Parafii Ducha Świętego we Włocławku (Michelinie) do wspólnej modlitwy i świętowania.

Poniżej zamieszczamy biogram Ks. Proboszcza Sebastiana Osińskiego, który związany jest z naszą parafią od początku pełnienia przez niego posługi kapłańskiej, tj. od 2004 roku.

 

 

KSIĄDZ SEBASTIAN OSIŃSKI

zdjecie

Urodził się 22 lipca 1979 roku w Lipnie, jako trzeci syn Marii z d. Kowalska i Henryka Osińskich. Posiada dwóch starszych braci: Radosława i Przemysława. W latach 1986-1994 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Kikole. W latach 1994-1998 był uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Skępem – profil pedagogiczny. W 1998 roku zdał egzamin maturalny i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 6 czerwca 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa. W 2004 roku uzyskał również stopień naukowy magistra teologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z dniem 30 czerwca 2004 roku Biskup Włocławski skierował go do pracy w Parafii Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie. W parafii tej pracował przez dwa lata, nauczając jednocześnie katechezy w Gimnazjum nr 12. W drugim roku pracy w Michelinie pełnił również funkcję dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Świetlica Oratorium, działającej przy Parafii Ducha Świętego.

Od września 2006 roku biskup Wiesław Alojzy Mering skierował go na studia specjalistyczne na Wydziale (wówczas Instytucie) Prawa Kanoniczego Świętego Piusa X w Wenecji. Studia te ukończył w czerwcu 2009 roku. Zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z 22 września 2009 roku dyplom ukończenia tychże studiów wyższych uznano za równorzędny z dyplomem magisterskim i tytułem zawodowym magistra prawa kanonicznego nadawanym przez polskie uczelnie. Od roku akademickiego 2009/2010 rozpczął cykl studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 30 sierpnia 2009 roku został skierowany do pracy w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej oraz w Parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku (jako wikariusz w wymiarze ½ etatu). 1 lipca 2010 roku zamieszkał ponownie w Parafii Ducha Świętego we Włocławku – Michelinie, w charakterze rezydenta.

Rada Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała mu 2 czerwca 2015 roku stopień naukowy doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo kanoniczne, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wkład biskupów włocławskich w recepcję norm Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, napisanej pod kierunkiem ks. prof. UKSW dr. hab. Janusza Gręźlikowskiego.

Z dniem 14 grudnia 2016 roku został mianowany ponownie wikariuszem Parafii Ducha Świętego we Włocławku – na okres do czerwcowych zmian personalnych, z możliwością dalszego przedłużenia. Z dniem 1 lipca 2017 roku uzyskał przedłużenie niniejszej funkcji. Decyzją Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa z dniem 21 października 2017 roku został mianowany proboszczem Parafii Ducha Świętego we Włocławku.

Od 7 września 2009 roku pełni funkcję sędziego diecezjalnego w Sądzie Kościelnym Diecezji Włocławskiej. Od 3 lutego 2010 roku jest kapelanem Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. 5 lutego 2010 roku został powołany przez biskupa Wiesława Alojzego Meringa w skład, współpracującego z TVKujawy, zespołu redakcyjnego Włocławskiego Magazynu Katolickiego. Od 29 lipca 2015 roku jest członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, a od 2016 roku Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.