top
Aktualności KRÓTKA HISTORIA PEREGRYNACJI

KRÓTKA HISTORIA PEREGRYNACJI

Idea peregrynacji narodziła się w trudnym dla Kościoła czasie. W latach 1953-56 kard. Stefan Wyszyński opracował program duchowego przygotowania narodu do Milenium Chrztu Polski. Jego istotną częścią stała się peregrynacja rozumiana jako wejście Maryi w codzienne życie społeczeństwa. Kopię Obrazu Jasnogórskiego poświęcił i pobłogosławił uroczyście 14 maja 1957 r. papież Pius XII. Jak później powiedział Prymas Wyszyński do wiernych na Jasnej Górze (26 sierpnia 1957 r.), „Obraz ten ma wędrować po Polsce jako widomy znak łączności katolickiej Polski ze Stolicą Świętą przez Maryję Jasnogórską”. Peregrynacja odbywała się nawet pomimo „uwięzienia” Obrazu Nawiedzenia w czerwcu 1966 r. Symbolicznie pielgrzymowały wówczas: pusta rama, Ewangeliarz i świeca. Obraz powrócił na trasę po jego skrytym wywiezieniu z Jasnej Góry do Radomia 13 czerwca 1972 r. Pierwszy etap Nawiedzenia wszystkich parafii w Polsce zakończył się w 1980 r. W związku z Jubileuszem 600-lecia Jasnej Góry w 1982 r. Episkopat zdecydował o tygodniowym Nawiedzeniu w poszczególnych katedrach wszystkich diecezji w Polsce. Od 3 maja 1985 r. trwa tzw. druga peregrynacja powszechna po polskich parafiach. Od kwietnia 2022 r. odbywa się ona w parafiach archidiecezji gnieźnieńskiej. Obecnie Maryja w znaku Jasnogórskiej Ikony pielgrzymuje po wspólnotach zakonnych, seminarium i innych miejscach jak hospicja czy więzienia.

Od 31 stycznia 2023 r. Obraz powróci do parafii dwóch ostatnich gnieźnieńskich dekanatów. Nawiedzenie zakończy się uroczyście w 18 lutego w archikatedrze gnieźnieńskiej. Następnie Obraz Nawiedzenia trafi jeszcze do diec. włocławskiej, która jest jedną z najstarszych w Polsce i właśnie jubileusz 900-lecia jej istnienia połączony będzie
z peregrynacją Matki Bożej w znaku Ikony Jasnogórskiej.

Podejmowane są przygotowania do peregrynacji kopii Jasnogórskiego Obrazu w jego kolejnym, trzecim etapie. M.in. temat peregrynacji jako istotnego elementu ewangelizacji został podjęty podczas ostatnich obrad Komisji Maryjnej  w listopadzie 2022 r. na Jasnej Górze.