top
Aktualności Jubileusz oraz Bierzmowanie w Parafii Ducha Świętego

Jubileusz oraz Bierzmowanie w Parafii Ducha Świętego

III Niedziela Wielkanocna  05.05.2019 r. zapisze się na długo w historii Parafii Ducha Świętego we Włocławku. Tego dnia Parafia obchodziła jubileusz 80-lecia istnienia, a także wizytację kanoniczną której dokonał J. E.Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering – Pasterz naszej diecezji, udzielając także 110 młodym sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Podczas uroczystości jubileuszowych wśród zaproszonych gości byli obecni: Pani Viceprezydent Barbara Moraczewska, Dyrektor Szkoły nr 19 Pani Aneta Jabłońska, Członkowie Rady Parafialnej i Ekonomicznej Parafii Ducha Świętego we Włocławku oraz licznie zebrane duchowieństwo.

Tego dnia po sprawozdaniu Księdza Proboszcza Kanonika Sebastiana Osińskiego z pracy i działatności parafii Ksiądz Biskup dokonał poświęcenia płaskorzeźby Ducha Świętego, który patronuje naszej parafii. Autorem wizerunku Ducha Świętego jest Pan Janusz Bisaga. Fundatorem zaś jest ks. Jakub Nowakowski – wikariusz parafii, który w ten sposób dziękuje Bogu za dar powołania i kapłaństwa w pierwszą rocznicę święceń. Pasterz Diecezji poświęcił także dar bierzmowanych – figurę św. Józefa, patrona rodzin i diececji włocławskiej.

Ks. prał. dr Janusz Bartczak – Kapelan Biskupa Włocłowskiego zaznaczył w homilii jak wielki dar otrzymują młodzi, którzy przystępują do kolejnego sakramentu inicjacji chrześcijańskiej – bierzmowania. Kaznodzieja w wygłoszonym słowie wykorzystał obraz Bartolomeo Esteba Murillo – “Dwie Trójce”, porównując wizerunek Trójcy Świętej na obrazie z przedstawieniem tej samej Trójcy w centrum świątyni. Wskazał, że młodzi, którzy otrzymują dary Ducha Świętego, są zobowiązani do mężnego wyznawania wiary i do dawania świadectwa swoim życiem, gdyż to oni są przyszłością Kościoła i Narodu.