top
Aktualności CZWARTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 26.08.2021

CZWARTKOWA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU – 26.08.2021

Dziś 26 sierpnia obchodzimy Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Największym skarbem Jasnej Góry jest Cudowny Wizerunek Matki Bożej. Dzięki niemu Jasna Góra stała się w XV w. jednym z największych sanktuariów maryjnych w Polsce. Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum: „Obraz Maryi Najchwalebniejszej i Najdostojniejszej Dziewicy i Pani, Królowej świata i Królowej naszej (…) wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania (…) o przeładnym wyrazie twarzy, która spoglądających przenika szczególną pobożnością – jakbyś na żywą patrzył”. 

Jak co tydzień zapraszamy na adorację Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, podczas której wypraszać będziemy Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nas i naszej Ojczyzny, modlić się również będziemy w intencji nowych powołań do służby kapłańskiej, zakonnej i misyjnej. Adoracja odbędzie się w dolnym kościele i rozpocznie się o godzinie 17.00 a zakończy o godzinie 18.00.