top
Aktualności Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Bądź uwielbiony, Boże, w Twej niesłychanej miłości! W niepojętej dobroci! Bądź uwielbiony, w Twojej wyrozumiałości! Bądź uwielbiony w Twoim miłosierdziu! Uwielbiam Ciebie, Panie! Dziękuję Ci za wszystko. Bądź uwielbiony, Boże.

Jak w każdy czwartek serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się od godziny 16.00 do 17.00 w dolnym kościele.

Bądź pochwaln na wieki, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska i miłość nigdy nie ustanie.
Tyś Pan wszystkiego świata.
Tyś niebo zbudował

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował.