top

Dzięki Ci Panie
za Ciało Twe i Krew,
Za dary nieskończone
wielbimy Cię.

 

Serdecznie zapraszamy w czwartek na adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się od godziny 16.00 do 17.00 w górnym kościele. 
Po Mszy świętej modlitwa różańcowa. 

 

Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone,
Za Ciało i Twoją Krew
Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni
Kiedy do Twego stołu się zbliżamy.