top
Aktualności Z OGŁOSZEŃ NA I NIEDZIELĘ ADWENTU

Z OGŁOSZEŃ NA I NIEDZIELĘ ADWENTU

I niedzielą Adwentu rozpoczynamy
nowy rok liturgiczny. Wchodzimy
jednocześnie w pierwszy etap Adwentu, który potrwa do 16 grudnia. Jest on przygotowaniem na przyjście Pana w
chwale. Jak niegdyś Izraelici
oczekiwali na objawienie się Mesjasza,
tak my czekamy na Przyjście Chrystusa w Dzień Ostateczny,
a przede wszystkim w godzinę naszej śmierci. Drugi etap
Adwentu, od 17 grudnia, stanowi czas bezpośredniego przygotowania na przyjście Pana w tajemnicy Wcielenia.

Msze o NMP w Adwencie, tzw. roraty będą celebrowane we wtorki i w piątki o godzinie 17.00

W tym tygodniu przeżywamy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca; spowiedź w I piątek od godziny 16.00

W I piątek miesiąca udamy się jak zwykle z posługą sakramentalną do chorych.

Od I Niedzieli adwentu rusza akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, polegająca na zakupie świec na stół wigilijny. Dochód przeznaczony jest na pomoc ubogim dzieciom. Świece są w cenie 6 i 15 złotych.

W I niedzielę grudnia, tj. 04. 12 o godzinie 15.30 będziemy celebrować nieszpory niedzielne. Papież Benedykt XVI niedawno w swojej środowej katechezie usilnie zachęcał wszystkich wiernych do modlitwy Liturgią Godzin. Zapraszamy prezbiterów, osoby życia konsekrowanego, członków wspólnot i grup modlitewnych, wszystkich parafian i osoby spoza parafii.

W przyszłą niedzielę, tj. 04 grudnia odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.

Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii rozpoczną się w III niedzielę Adwentu; rekolekcje przeprowadzi ks. dr Jacek Szymański, rektor WSD we Włocławku i ks. Marcin Filas, dyrektor ekonomiczny WSD.