top
Aktualności Z OGŁOSZEŃ NA XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

Z OGŁOSZEŃ NA XXXIV TYDZIEŃ ZWYKŁY

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Niebawem rozpoczniemy Adwent, czas szczególnego przygotowania na przyjście Pana na końcu czasów, a w drugiej części Adwentu – na celebrowanie pamiątki Wcielenia Syna Bożego.

We wtorek wspominamy św. Cecylię Dz. M. patronkę śpiewu kościelnego. Z tej okazji naszą szczególną modlitwą otaczamy pana organistę i członków chóru parafialnego; zapraszamy także nowych członków do naszego chóru.

Jezus uzdrawia dziś, dlatego w czwartek o godzinie 17.00 będzie celebrowana Msza o uzdrowienie wszystkich naszych dolegliwości; będzie również możliwość otrzymania indywidualnej modlitwy i błogosławieństwa. Zapraszamy parafian i osoby spoza parafii.

W sobotę o godzinie 17.30 w bazylice katedralnej pod przewodnictwem J. E. biskupa Wiesława Meringa będziemy celebrować I Nieszpory I Niedzieli Adwentu i tak wejdziemy w nowy rok liturgiczny. Zapraszamy wszystkich modlących się Liturgią Godzin.

W przyszłą niedzielę, po Mszy o godzinie 16.00 odbędzie się kolejne spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania odbędzie się również w przyszłą niedzielę po Mszy o godzinie 12.00.

W przyszłą niedzielę jak zwykle Akcja Charytatywna przeprowadzi zbiórkę pieniężną na pomoc najuboższym. Przez hojność na rzecz potrzebujących zaświadczmy o głębi naszej wiary.