top
Aktualności Z OGŁOSZEŃ NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU

Z OGŁOSZEŃ NA IV NIEDZIELĘ ADWENTU

Od 17 grudnia weszliśmy w drugi etap adwentu, który stanowi bezpośrednie przygotowanie na przyjście Pana w tajemnicy Wcielenia, a więc na świętowanie Narodzenia Pańskiego.

W sobotę 24 grudnia przeżywamy wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego; niech przywigilijnym stole nie zabraknie modlitwy, lektury Ewangelii o Narodzeniu Jezusa, śpiewu kolęd i gotowości do przebaczenia i pojednania.

W niedzielę 25 grudnia przeżywamy pamiątkę przyjścia Boga w ludzkim ciele, czyli uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze święte będą celebrowane w następującym porządku: 24.00; 7.30 – w kaplicy Sióstr Karmelitanek Bosych, 9.00; 10.30; 12.00; 16.00

Osoby, które przez trzy dni brały udział w rekolekcjach adwentowych mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami:

– Komunia Eucharystyczna,

– modlitwa według intencji papieża

– wyzbycie się upodobania, przywiązania do  jakiegokolwiek grzechu

Wszystkim parafianom i gościom na czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego życzymy doświadczenia Bożej obecności i pokoju.