top
Aktualności UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niech zstąpi Duch Twój!

Niech zstąpi Duch Twój!

I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Chrystus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). 

Opis Zesłania Ducha Świętego znajduje się w Dziejach Apostolskich: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.  Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.  I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.
(Dzieje Ap., II, 2-4).

Przybądź Duchu Święty,
… przyjdź Światłości sumień …
Obmyj, co nie święte,
… rozgrzej serca twarde …

 

Już w najbliższą niedzielę – 23 maja 2021 r. – będziemy obchodzili Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nasz parafialny Odpust. Sumie odpustowej o godz. 12:00 będzie przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering, który podczas Mszy świętej udzieli sakramentu bierzmowania.

Porządek Mszy świętych tak jak w każdą niedzielę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i uroczystego świętowania tego szczególnego dnia łaski dla naszej parafii!