top
Aktualności Uroczystość świętego Jana Pawła II

Uroczystość świętego Jana Pawła II

Nie lękajcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!

„Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!” – tymi słowami 22 października 1978 roku, podczas Mszy świętej inaugurującej swój pontyfikat na Stolicy Piotrowej – papież Polak, dzisiaj już święty Jan Paweł II zachęcił Lud Boży, do tego, aby na nowo przyjąć Chrystusa do swoich serc i domów.

Dziś 22 października przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, a w naszym województwie – kujawsko-pomorskim – obchodzone jest ono jako Uroczystość.

Serdecznie zapraszamy do udziału we Mszy świętej o godzinie 17.00, podczas której wypraszać będziemy Bożą Opiekę nad naszymi rodzinami, chorymi, nami samymi prosząc o wstawiennictwo świętego papieża Polaka. Po Mszy świętej rozpocznie się modlitwa różańcowa, a rozważanie zaczerpnięte zostały z katechez środowych wygłoszonych przez św. Jana Pawła II.