top
Aktualności Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

„Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”
(J 6,53-56)

Podczas ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię. Aby upamiętnić to wydarzenie, w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto często jest nazywane Bożym Ciałem. Tego dnia ksiądz (który niesie najświętszy Sakrament w monstrancji) oraz wszyscy wierni wychodzą z kościoła i idą w procesji do czterech ołtarzy, przy których czytane są fragmenty Ewangelii związane z Eucharystią. 

Procesja w święto Bożego Ciała jest znakiem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób pokazujemy całemu światu, w Kogo wierzymy. Cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, a także czterech ewangelistów. procesja Bożego Ciała to okazja do tego, by zaprosić Pana Boga do miejsc, w których mieszkamy, uczymy się i odpoczywamy, a także poprosić, by je pobłogosławił.

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Msze święte będą sprawowane według następującego porządku:
w Karmelu – o godzinie 7.30,
w kościele – o godzinie 9.00
i 10.30.

Po Mszy świętej o godzinie 10.30 wyruszy z kościoła – ulicami: Kościelna, Pszczela, Michelińska i Parkowa – tradycyjna procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy.

 Zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za dar Eucharystii!