top
Aktualności Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – BOŻE CIAŁO

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – BOŻE CIAŁO

Bądźże pozdrowiona Hostyo żywa!
W której Jezus Chrystus Bóstwo ukrywa.
Witaj Jezu, Synu Maryi,
Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej Hostyi.

 

Podczas ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię. Aby upamiętnić to wydarzenie, w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto często jest nazywane Bożym Ciałem. Tego dnia ksiądz (który niesie najświętszy Sakrament w monstrancji) oraz wszyscy wierni wychodzą z kościoła i idą w procesji do czterech ołtarzy, przy których czytane są fragmenty Ewangelii związane z Eucharystią. 

Procesja w święto Bożego Ciała jest znakiem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób pokazujemy całemu światu, w Kogo wierzymy. Cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, a także czterech ewangelistów. procesja Bożego Ciała to okazja do tego, by zaprosić Pana Boga do miejsc, w których mieszkamy, uczymy się i odpoczywamy, a także poprosić, by je pobłogosławił. 


Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia za dar Eucharystii na Msze Święte według następującego porządku:
w Karmelu – o godz. 7:30
w kościele – o godz. 9:00 i 10:30
Na zakończenie Mszy Świętej o godzinie 10:30 (na której do Komunii Świętej Rocznicowej przystąpi grupa dzieci z klas czwartych) odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz wyruszy tradycyjna procesja do czterech ołtarzy.