top
Aktualności TYDZIEŃ MISYJNY

TYDZIEŃ MISYJNY

Światowy Dzień Misyjny, zwany w Polsce Niedzielą Misyjną, to dzień solidarności misyjnej w całym Kościele powszechnym. Angażuje wszystkich katolików do współpracy w dziele przekazywania Ewangelii wszystkim narodom. Jest to wyraz troski katolików o wszystkich ludzi na świecie, którzy nie mieli szansy doświadczyć miłości Boga.

Światowy Dzień Misyjny obchodzony jest w całym Kościele w przedostatnią niedzielę października. Rozpoczyna on Tydzień Misyjny, podczas którego modlimy się w intencji misji i misjonarzy. 

„Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy” – Hasło Światowego Dnia Misyjnego i następującego po nim tygodnia aktywności misyjnej odkrywa prawdę, że misje są sprawą wiary. 

Jutro w naszym kościele odbędzie się po wieczornej Mszy św. modlitwa różańcowa w intencji dzieł misyjnych Kościoła. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, która będzie prowadzona w różnych językach świata.