top
Aktualności ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

W Polsce święto Ofiarowania Pańskiego nazywane jest popularnie świętem Matki Bożej Gromnicznej. Obchodom towarzyszy ceremonia poświęcenia przyniesionych przez wiernych świec, których płomień symbolizuje Jezusa Chrystusa – Światłość świata. Jest to nawiązanie do postawy starca Symeona, który – jak podaje Ewangelia – wziął na ręce Jezusa i wypowiedział słowa: „Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela”. Maryjny charakter święta wynika z tego, że Polacy w Maryi, widzieli tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która nas broni i osłania od wszelkiego zła.

Ze świętem Matki Bożej Gromnicznej w Polsce kończy się okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek. Liturgicznie okres Bożego Narodzenia zamyka święto Chrztu Pańskiego.

Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, od 1997 roku w Kościele powszechnym w święto Ofiarowania Pańskiego obchodzi się też Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tego dnia osoby poświęcone Bogu – siostry zakonne, zakonnicy, członkowie instytutów, dziewice konsekrowane i wdowy poświęcone Bogu oraz pustelnicy i pustelnice – gromadzą się na uroczystej mszy św. z biskupem diecezji, w czasie której odnawiają swoje śluby: czystości, posłuszeństwa i ubóstwa.

Pamiętajmy w naszych modlitwach o Siostrach i Braciach zakonnych – szczególnie o tych, których zgromadzenia mają swe domy na terenie naszej parafii.

Msze święte z obrzędem błogosławieństwa gromnic będą sprawowane 2 lutego o godzinach: 6.30 (Karmel), 9.00 i 17.00 (dolny kościół). Wychodząc tego dnia ze świątyni będziemy mogli złożyć ofiarę na rzecz zakonów kontemplacyjnych z terenu naszej diecezji.