top
Aktualności Spotkanie formacyjne ministrantów i zespołu młodzieżowego

Spotkanie formacyjne ministrantów i zespołu młodzieżowego

W sobotę 12 września o godz. 10.00 rozpoczęły się powakacyjne spotkania formacyjne ministrantów pod okiem ks. Krzysztofa oraz zespołu młodzieżowego Na duchowa nutę pod kierunkiem ks. Patryka i p. Aleksandry Kędzierskiej. Po krótkich próbach odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu zarówno ministrantów jak i członków zespołu, której przewodniczył ks. Patryk. Po adoracji był również czas na to, aby spędzić sobotnie przedpołudnie przy smacznej pizzy, za ufundowanie której dziękujemy ks. Proboszczowi Sebastianowi. Obecny był także z nami ks. dk. Adrian Nowicki, który od początku września odbywa w naszej Parafii praktyki duszpasterskie.

Dziekujemy wszystkim za obecność oraz za wspólną modlitwę.