top
Aktualności OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 14.04.2019 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 14 IV 2019 roku

 NIEDZIELA PALMOWA – MĘKI PAŃSKIEJ

1. W dniu wczorajszym praktyki duszpasterskie w naszej parafii zakończył diakon Wiktor Ignaczak. Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu Diakonowi za jego posługę, obecność i wszelkie dobro, które po sobie pozostawia w naszej wspólnocie. Już teraz zapraszamy wszystkich na MSZĘ ŚWIĘTĄ PRYMICYJNĄ księdza Wiktora Ignaczaka, którą będzie sprawował i udzieli nam indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa 23 czerwca o godzinie 12.00. Pamiętajmy w modlitwie o diakonie Wiktorze i o wszystkich powołanych do służby Bogu w Jego Kościele.

2. Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. To najważniejszy tydzień w ciągu całego roku liturgicznego.
Niedziela Palmowa akcentuje prawdę o Chrystusie jako Królu. Wjazd na osiołku do Jerozolimy pokazuje nam pokorę Boga i jednocześnie zaprasza nas do praktykowania tej cnoty. Wyjątkowe znaczenie mają dni Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek – ustanowienie Sakramentu kapłaństwa i Eucharystii –  to dzień obecności Pana w symbolu „sali na górze”, którą On sam poleca przygotować. Sala ta w liturgii ma niejako dwa poziomy. Pierwszy ma miejsce do południa – to spotkanie biskupa ze swoimi kapłanami w katedrze na Mszy Krzyżma. To kapłańskie spotkanie jest widokiem „Dwunastu w wielokrotności” lokalnego Kościoła, którzy odnawiają swoje przyrzeczenia –  osobiste „chcę” dla Chrystusa. To dogodna sposobność do pochylenia się nad otrzymaną łaską wynikającą z sakramentu święceń. Z tym spotkaniem związany jest również symbol błogosławienia świętych olejów. Drugi poziom „sali na górze” to wieczorne spotkanie, podczas którego każdy kościół staje się jerozolimskim Wieczernikiem. To Msza Wieczerzy Pańskiej. Tu Chrystus przekazuje nam swój testament odejścia i jednoczesnego pozostania. Tutaj widzimy Boga, który chce nam ciągle umywać nogi. Obrzędowi uczty paschalnej nadaje nowe znaczenie – staje się ona Eucharystią –  sakramentem Jego realnej obecności. Usiądźmy tego dnia razem z apostołami i pozwólmy, by Pan obmywał nasze nogi i łamał dla nas chleb. Doświadczmy Boga uniżonego, pokornego i służącego. Uczmy się z tej sceny ducha służby, która jest wyznacznikiem właściwego stylu życia chrześcijan.

Wielki Piątek – gdzie obowiązuje nas ścisły post – to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej! Już sam początek wielkopiątkowej liturgii zaskakuje nas nietypowym widokiem. Kapłan, rozpoczynając ją, pada twarzą na posadzkę. Ten akt, będący symbolem przebłagania, to komunikat uzmysławiający nam, że to właśnie dzisiaj nasz Pan zostanie podeptany i doszczętnie wyniszczony. Tego dnia podczas celebracji uroczyście wnoszony jest zasłonięty krzyż, który stopniowo ukazywany, nabiera pewnej świeżości i rangi. Symbol ten wybija nas z powszechności swego istnienia. Niejako staje przed nami po raz pierwszy ze swoją nowością. Całujemy ten symbol zbawienia, by tym samym wyrazić osobistą wdzięczność za miłość Boga. Na końcu razem z Józefem z Arymatei i kobietami uczestniczymy w pochówku ciała Chrystusa Pana.

Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy. Tak naprawdę w liturgii w ciągu dnia nie dzieje się nic. Mamy co prawda motyw „święconki”, urastający często do rangi głównego wydarzenia dnia, jednak musimy pamiętać, że błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny to nie liturgia Wielkiej Soboty i nie zastępuje ono uczestnictwa w liturgii świątecznej. Wieczorna liturgia Wielkiej Soboty, nazywana Wigilią Paschalną, jest naszym oczekiwaniem i spotkaniem się z faktem Zmartwychwstania. Mrok, królujący na początku celebracji, pomaga nam lepiej dostrzec symbol światła bijącego od płonącego paschału. Idziemy za nim i wyśpiewujemy radosny Exultet, widząc w tej świecy moc działającego Boga. Następnie przechodzimy przez liturgię słowa, by poprzez Pismo dostrzec całą drogę paschy-przejścia ludzkości z ciemności do światła, z niewoli egipskiej grzechu do ziemi obiecanej Kanaan, którą jest zwyciężający dla nas i żyjący w nas zmartwychwstały Chrystus Pan. Kolejnym punktem jest liturgia chrzcielna, która wyostrza nasze oczy na ten symbol sakramentalny. Tego dnia w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekamy się wszelkich, jak nazywali je Ojcowie Kościoła pompae diaboli – powabów szatana.

W naszej parafii liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowana według następującego porządku: Wielki Czwartek i Wielki Piątek – godzina 18.00 (w Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa w grobie do godziny 21.00, o godzinie 20.30 – wspólna adoracja prowadzona przez Parafialno-Osiedlowy Klub Seniora), Wielka Sobota – godzina 20.00. Przychodząc w sobotę na wieczorną liturgię zabierzmy ze sobą świece.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało w Wielką Sobotę co pół godziny od godziny 9.00 do 15.00.

3. W Wielki Poniedziałek – 15 kwietnia – od godziny 14.00 odwiedzimy w domach z sakramentami osoby chore lub starsze, które jeszcze nie skorzystały z przedświątecznej posługi. Prosimy o zapisywanie zainteresowanych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

4. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 12.00 odbędzie się rozwiązanie konkursu na najwyższą i najpiękniejszą palmę!

5. W Wielki Piątek rozpoczniemy nowennę przez Świętem Miłosierdzia Bożego, które przypada w tym roku w niedzielę 28 kwietnia. Tradycją lat ubiegłych w to święto sprawowana będzie o godzinie 15.00 na naszym cmentarzu Eucharystia za zmarłych. Msza zostanie poprzedzona koronką do Bożego Miłosierdzia, połączoną z wypominkami za zmarłych. Wypominki możemy zamawiać w zakrystii lub kancelarii. Kartki wypominkowe znajdują się na stoliku pod chórem.

6. Dziękujemy za złożone dzisiaj na tacę gospodarczą ofiary. W minionym tygodniu na naszym cmentarzu rozpoczęły się prace związane z wymianą kostki brukowej na alejkach. Równocześnie trwają prace remontowe części kuchennej i gospodarczej plebanii. Z zebranych dzisiaj środków zostaną także zakupione kwiaty do grobu Pana Jezusa oraz inne elementy dekoracyjne świątyni.

7. Przy wyjściu z kościoła możemy jeszcze nabyć ostatnie wielkanocne świeczniki (dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na dofinansowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży, które angażują się w życie parafialne) oraz nowy numer tygodnika „Idziemy”.

8. Na stoliku pod chórem znajdziemy ulotki informacyjne przekazane nam przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, które prowadzi Punkt Przedszkolny oraz Szkołę Podstawową w Warząchewce Polskiej.

9. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy i zapraszamy do wspólnego przeżycia z nami Wielkiego Tygodnia!

ks. Sebastian Osiński, proboszcz