top
Aktualności Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

„Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami” – 23 stycznia 2022 roku z woli Ojca Świętego Franciszka obchodzimy po raz trzeci w Kościele Powszechnym Niedzielę Bożego Słowa. Niech to będzie zachęta dla każdego z nas do zgłębiania Pisma Świętego i życia nim na, co dzień, gdyż jak mówi święty Paweł Apostoł -„żywe jest Słowo Boże i skuteczne”

Cytat na dziś:Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy” Syr 3, 30