top
Aktualności Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Msza święta inaugurująca nowy rok szkolny

Każda Msza święta jest uobecnieniem zbawczych misteriów Jezusa Chrystusa. W niedzielę 4 września 2022 roku sprawowaliśmy uroczystą Eucharystię, podczas której, prosiliśmy Pana Boga o błogosławieństwo na nowy rok szkolno-katechetyczny. Liturgii przewodniczył ksiądz Patryk, który w dialogowanej homilii zaznaczył, że to Pan Jezus jest najważniejszym nauczycielem, który pragnie kształtować nasze duchowe wnętrze. Po zakończonej homilii ks. Patryk pobłogosławił tornistry i przybory szkolne dzieciom. Dziękujemy rodzicom i dzieciom za tak liczny udział we Mszy świętej – jest to najpiękniejsze świadectwo miłości do Boga.

Dziękujemy Dyrekcji, Pracownikom i Nauczycielom naszej szkoły za obecność i zaangażowanie w dzisiejszą uroczystość. Szczególne podziękowanie składamy lektorom: p. Anecie Jabłońskiej, Kamilowi Koźmińskiemu, p. Justynie Kasperskiej oraz Antoninie Uzarczyk.
Dziękujemy zespołowi Na duchową nutę za oprawę muzyczną Eucharystii.