top
Aktualności MIĘDZYPARAFIALNY WŁOCŁAWSKI TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH

MIĘDZYPARAFIALNY WŁOCŁAWSKI TURNIEJ SZACHÓW SZYBKICH

Diecezja Włocławek zaprasza do udziału w I Międzyparafialnym Włocławskim Turnieju Szachów Szybkich. Wydarzenie honorowym patronatem objął ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski.
Turniej jest przeznaczony dla amatorów (dzieci, młodzież i dorośli). Chętne osoby prosimy, aby skontaktowały się z nami w kancelarii bądź telefonicznie. 

 

1. CEL
– Popularyzacja królewskiej gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych;
– Integracja międzypokoleniowa środowiska szachowego;
– Zapoznanie z 900-letnią historią diecezji włocławskiej.
 
2. ORGANIZATORZY
2.1. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Włocławskiej;
2.2. Muzeum Diecezjalne we Włocławku;
2.3. „Włocławski Klub Szachowy – 1938”;
2.4. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.
 
3. TERMIN I MIEJSCE
26.02.2022 r.  (IV sobota miesiąca), Muzeum Diecezjalne we Włocławku, Plac Kopernika 3.
9.00 – otwarcie lokalu,
9.15-9.30 – przyjmowanie zgłoszeń i rozliczeń,
9.30-10.00 – sprawy techniczne, organizacyjne i losowanie,
10.00 – rozpoczęcie I rundy zawodów.
 
W przerwie, po IV rundzie, krótkie świadectwo „Szachy w moim życiu” – Janusz Augustowski, trener II klasy i sędzia klasy państwowej; okazja do zwiedzania muzeum.
 
4. REGULAMIN TURNIEJU
Prawo do gry mają osoby mające nie więcej jak IV kat. szachową. Zawody prowadzone będą systemem szwajcarskim, 7-rundowym. Kojarzenie programem komputerowym. Kolejność miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, w przypadku remisu decydować będzie wartościowanie według Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu. Czas gry w jednej partii szachowej wynosi 15 minut dla zawodnika. W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i kodeksu szachowego PZSzach. Sędzia: Janusz Augustowski, klasa państwowa.

5. SPRAWY FINANSOWE I ORGANIZACYJNE
Wpisowe dla zawodników wynosi 10 zł; płatne w dniu turnieju. Maksymalna liczba uczestników – 50, ograniczona warunkami lokalu; decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe przepada, gdy zawodnik zrezygnuje z udziału. Należy posiadać dokument tożsamości.
 
Organizator pokrywa koszty organizacyjne, zapewnia sprzęt szachowy i nieodpłatny barek kawowy. Zawodnicy startują i ubezpieczają się na własny koszt. Dzieci – opieka rodziców lub opiekunów.
 
6. NAGRODY
Puchary dla zwycięzców w następujących kategoriach:
– za zajęcie pierwszych trzech miejsc w klasyfikacji ogólnej;
– dzieci do V kl. włącznie;
– młodzież od VI kl. do IV liceum lub V technikum;
– kobiety;
– mężczyźni;
– duchowni;
– dla najmłodszego uczestnika;
– dla najstarszego uczestnika;
– pamiątkowe dyplomy,
– inne nagrody rzeczowe i gadżety w zależności od pozyskania sponsorów turnieju.
 
7. ZGŁOSZENIA
– do 23 lutego włącznie;
– Janusz Augustowski, tel. nr 692 147 519, mail: augustjan@wp.pl;
– ks. Przemysław Pilarski, tel. nr 504 738 661, mail: przemyslawpilarski1986@gmail.com
 
8. INNE
Interpretacja regulaminu i prawo do zmian należy do sędziego i organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zawodów – zwrot wpisowego. Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku w materiałach reklamowych turnieju i sprawozdaniach do mediów.
 
Obowiązują zalecenia i obostrzenia związane z pandemią COVID-19 dotyczące sportu.