top
Aktualności II KONKURS RODZINNY “OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

II KONKURS RODZINNY “OZDOBY ŚWIĄTECZNE”

Kliknij: Ozdoby

 

II Rodzinny Konkurs “OZDOBY CHOINKOWE”

 

Świetlica Oratorium i Parafia Ducha Świętego we Włocławku ogłaszają II Edycję Konkursu „OZDOBY CHOINKOWE”!

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z rodzicami do wspólnego wykonana ozdób choinkowych, którymi udekorujemy choinki w kościele.

 

Regulamin rodzinnego konkursu plastycznego

“OZDOBY CHOINKOWE”

 • 1

Organizator konkursu plastycznego:

Organizatorem konkursu jest Świetlica Oratorium i Parafia Ducha Świętego we Włocławku.

 • 2

Cele konkursu:

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Święta Bożego Narodzenia, a także pobudzanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci, młodzieży i rodziców. Konkurs umożliwia ponadto wspólne przeżywanie radości i satysfakcji ze wspólnej pracy w gronie rodzinnym.

 • 3

Uczestnicy konkursu:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży parafii Ducha Świętego we Włocławku wraz z rodzicami.

 • 4

Warunki przyjęcia prac konkursowych:

 1. Uczestnik dostarcza wyłącznie jedną ozdobę choinkową.
 2. Ozdoba choinkowa może być wykonana z dowolnych materiałów, zgodnie z inwencją twórczą uczestnika.
 3. Ozdoba powinna być lekka i jej rozmiary nie powinny przekraczać 20 cm.
 4. Ozdoba choinkowa nie może być kupiona, powinna być wykonana własnoręcznie.
 5. Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 13 grudnia 2018 roku, do siedziby Świetlicy Oratorium lub katechetów.
 6. Każda praca powinna zawierać metryczkę z imieniem i nazwiskiem uczestnika, jego wiekiem i numerem kontaktowym oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
  Druki do pobrania:  OZDOBY_2018_METRYCZKA_RODO
 • 5

Kryterium oceny prac:

 1. Zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem.
 2. Oryginalność wykonanej ozdoby.
 3. Estetykę wykonania pracy.
 4. Kreatywność.
 • 6

Kryterium przyznawania punktów:

 1. Każdej pracy konkursowej zgłoszonej do konkursu zostaje nadany numer porządkowy.
 2. Prace będą ocenianie w dwóch kategoriach wiekowych: do 10 lat oraz od 11 do 15 lat
 1. Członkowie Jury na kartach punktacji mogą przyznawać punkty zgodnie z upodobaniami od 1 do 7.
 2. Każdy członek Jury głosuje indywidualnie.
 3. Głosy zlicza trzyosobowa komisja wyłoniona spośród członków Jury.
 4. Głosowanie jest tajne.
 • 7

Wyniki i nagrody:

 1. Decyzja Jury jest ostateczna.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2018roku, po Mszy Świętej dla dzieci (godz.12.00) oraz opublikowane na stronie Świetlicy Oratorium i stronie parafii.
 3. Laureaci otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy.
 4. Sponsorem nagród jest firma INSTAL-PROJEKT.
 • 8

Prawo własności i prawo do wykorzystania nadesłanych prac:

 1. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością Organizatora, co jest jednoznaczne z przejęciem przez niego na wyłączność majątkowych praw autorskich do prac z możliwością ich wykorzystania dla własnych potrzeb.
 • 9

Postanowienia końcowe:

 1. Osoby zgłaszające swoje prace do Konkursu tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że zgłoszone prace wykonane zostały osobiście.

                 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY!