top
Aktualności „Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło”

„Duchu Ogniu, Duchu Żarze, Duchu Światło”

23 maja 2021 roku w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, J. E. Ks. Bp Wiesław Mering udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży naszej Parafii. Był to także dzień naszego parafialnego odpustu. Na początku Mszy świętej, która rozpoczęła się w samo południe, słowa powitania i prośbę o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wygłosiła p. Andżelika Uzarczyk wraz z mężem Piotrem i córką Antoniną. Następnie krótkie słowo wygłosił ks. Proboszcz – Sebastian Osiński, który zwrócił uwagę, iż 18 lat temu, ks. Biskup dedykował Panu Bogu świątynię Ducha Świętego, i podobnie jak młodzież wkracza w dojrzałe życie chrześcijańskie, tak też nasza parafia wkracza w dojrzałe życie duchowe. Homilię podczas Mszy świętej  wygłosił ks. Mateusz Szurgot – kapelan księdza biskupa, który wskazał, że podobnie jak Apostołowie po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa i Zesłaniu Ducha Świętego głosili Ewangelię, tak też młodzi mają iść i głosić Królestwo Niebieskie. Tego dnia ks. Biskup Wiesław Mering poświęcił nowe konfesjonały, które są darem dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej. Na zakończenie Mszy świętej miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu. Wspólnie odmówiliśmy litanię do Ducha Świętego i odśpiewaliśmy dziękczynny hymn Te deum, po którym ks. Biskup pobłogosławił zebranych Najświętszym Sakramentem.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę liturgię: LSO, Chórowi Parafialnemu, Zespołowi Na duchową nutę, ale przede wszystkim młodzieży za piękną postawę podczas Mszy świętej.