top
Aktualności Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste
i błogosławimy Tobie,
żeś przez Krzyż i Mękę swoją
świat odkupić raczył


 

Droga Krzyżowa to nie jest tylko rzewliwe wspominanie wydarzeń sprzed dwóch tysięcy lat. To nie tylko opłakiwanie Jezusa i wzruszanie się ogromem Jego cierpień. W czasie tego nabożeństwa musimy spojrzeć na swoje życie i postępowanie jak na drogę krzyżową. Porównać własne zachowanie na cierpienie do zachowania Jezusa. Święty Paweł pisał, że krzyż dla pogan jest zgorszeniem i głupstwem. Dla chrześcijan krzyż to źródło mocy i mądrości Bożej.

Zapraszamy na nabożeństwo wielkopostne w każdy piątek po wieczornej Eucharystii (ok. 17.30)

 

 

Jezu, niosący krzyż, chcemy Ci towarzyszyć na tej drodze, która zawiodła Cię na Kalwarię. Pomóż nam zobaczyć nasze postępowanie w świetle Twojej męki i daj siłę do naprawienia tego, co złe, a udoskonalenia tego, co dobre w naszym życiu.

 

Któryś za nas cierpiał rany,
Jezu Chryste zmiłuj się nad nami.