top
Aktualności Akt Poświęcenia  Rosji  i  Ukrainy  Niepokalanemu  Sercu  Maryi

Akt Poświęcenia  Rosji  i  Ukrainy  Niepokalanemu  Sercu  Maryi

13 lipca 1917 r., w czasie objawień w Fatimie Matka Boża obiecała, że któregoś dnia wróci, by prosić o poświęcenie Rosji swojemu Niepokalanemu Sercu. 12 lat później, nocą 13 lipca 1929 r., Matka Boża przekazała s. Łucji: „Nadszedł czas, kiedy Bóg chce, by ojciec święty w jedności z biskupami z całego świata poświęcił Rosję mojemu Niepokalanemu Sercu. To ją uratuje. Sprawiedliwość Boża potępiła wiele dusz za grzechy popełnione przeciwko mnie, dlatego przychodzę, by prosić o zadośćuczynienie. Poświęć się w tej intencji i módl się”.

W najbliższy piątek – 25.03 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia  Rosji  i  Ukrainy  Niepokalanemu  Sercu  Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w  tym  samym  czasie  zjednoczeni  na  modlitwie,  pod  przewodnictwem Biskupa Rzymu.

Zapraszamy na wspólną modlitwę w naszym kościele w najbliższy piątek:

godz. 16.00 – rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu
godz. 16.30 – modlitwa różańcowa
godz. 17.00 – Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi i Eucharystia z rozpoczęciem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
godz. 17.45 – Droga Krzyżowa

Prośbę o zawierzenie Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi wyrazili biskupi rzymskokatoliccy Ukrainy . Jest to pragnienie wielu osób, zarówno świeckich jak i duchownych. Dostrzegają oni w tym akcie ostatnią deskę ratunku przed coraz bardziej rozprzestrzeniającą się wojną.

Trwajmy tego dnia zjednoczeni na wspólnej modlitwie.