top
Aktualności Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

MIŁOŚĆ

to nie tylko jedna z cnót,

lecz ich królowa

EUCHARYSTIA

to nie tylko jeden z sakramentów,

lecz ich szczyt i źródło

MĄDROŚĆ

to nie tylko jeden z darów Ducha Świętego,

lecz ich synteza

ADORACJA

to nie tylko jedna z form modlitwy,

lecz serce każdej z nich

Jak w każdy czwartek, pragniemy zaprosić wszystkich na adorację Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Adoracja odbędzie się tradycyjnie w dolnym kościele i rozpocznie się o godzinie 17.00, potrwa ona do godziny 18.00. 

Powierzajmy wszystkie sprawy naszego serca Jezusowi Chrystusowi, który jest Lekarzem dusz.