top
Intencje 6.03-13.03 2022 roku

6.03-13.03 2022 roku

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 6 III 2022 roku
7.30   + Adam Lewandowski (19 greg.)
9.00   + Kazimierz Rogiewicz – int. córki Gosi
          + Wiesława Dębczyńska-Plaskiewicz – int. Danuty i Janusza Dębczyńskich
          + Marianna Wieczorkiewicz – int. syna Sławomira z żoną
10.30 + Janina Gabryszewska – int. Kasi i Roberta Snopkowskich
          + Jerzy Barburzyński – int. Ireny i Kazimierza Kotleszków
          + Roman Michalak, Czesława i Marian Walczak, Barbara Dankiewicz – int. Lesławy Michalak
12.00 – ZA PARAFIAN, szczególnie o Boże błogosławieństwo dla Gabrysi w 10 r. urodzin
          + Marianna Czerwiecka – int. syna
          + Antoni Zakrzewski – int. syna Ryszarda z żoną i dziećmi
16.00 + Anna Grzelec – int. rodziny Chylińskich z Popowa

PONIEDZIAŁEK 7 III 2022 roku – śś. Perpetuy i Felicyty
6.30   + Adam Lewandowski (20 greg)
          + Andrzej Rakowski
17.00 + Teresa Kowalska (1 r. śm.) – int. męża Kazimierza i syna Pawła
          + Jan Langa – int. Władysława Klimka z rodziną
          + Danuta Jankowska – int. męża Eugeniusza

WTOREK 8 III 2022 roku
6.30   + Za zmarłych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców Sióstr Karmelitanek
          + Adam Lewandowski (21 greg.)
17.00 + Zofia (1 r. śm.) i Kazimierz Poliwko
          + Antoni Żurawski – int. rodziny Galińskich
          + Janina Chaberska – int. Amazonek z Włocławka

ŚRODA 9 III 2022 roku
6.30   + Adam Lewandowski (22 greg.)
17.00 + Zdzisława Trawińska – int. wnuka Darka z żoną i dziećmi
          + Jerzy Barburzyński – int. rodziny Palczewskich
          + Wojciech Bojańczyk – int. mamy

CZWARTEK 10 III 2022 roku
6.30   + Adam Lewandowski (23 greg.)
17.00 – W INTENCJI DOMU DZIECKA PAULINKA
          + Za zmarłych z rodziny Cichockich – int. rodziny Olszewskich
          + Kazimierz Kowalski – int. wnuka Łukasza z żoną i prawnukiem

PIĄTEK 11 III 2022 roku
6.30   + Jadwiga i Józef Chełminiak oraz Helena i Tomasz Chabasińscy
17.00 + Danuta Jankowska – int. córki Sylwii z mężem i dziećmi
          + Jan Świec – int. siostry Wacławy
          + Adam Lewandowski (24 greg.)

SOBOTA 12 III 2022 roku
6.30   + Za dusze w czyśćcu cierpiące
          + Adam Lewandowski (25 greg,)
17.00 + Marek Baranowski – int. siostry Maryli z rodziną
          + Wiesława Dębczyńska-Plaskiewicz – int. Janki z Kowala z mężem i synem
          + Małgorzata Lejman – int. chrzestnej Wandy i chrzestnego Sławomira z rodziną

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 13 III 2022 roku
7.30   + Adam Lewandowski (26 greg.)
          + Zofia Rakowska
9.00   + Zbigniew Pszczółkowski – int. Pawła z rodziną i Gieni Gołębiewskiej
          + Ryszard Stęczny – int. syna z rodziną
          + Stanisława Przywieczerska (26 r. śm.) – int. dzieci z rodzinami
10.30 + Jan Szymański – int. córki Danuty z mężem
          + Antoni Żurawski – int. siostrzenicy Stanisławy z rodziną
          + Stanisław Gorajek (13 r. śm.) – int. żony z rodziną
12.00 – ZA PARAFIAN
          + Krystyna (im.) i Antoni Wysoccy – int. dzieci
          + Henryk Szczupakowski (6 r. śm.) – int. córki Wiolety z rodziną
16.00 + Jan Langa – int. wnuka Michała z rodziną