top
Intencje 10-17.12.2023 roku

10-17.12.2023 roku

II Niedziela Adwentu – 10 XII 2023 roku

7.30    + Marek Licznerski (10 r. śm.) – int. siostry Elżbiety z rodz.

9.00    + Władysław Nowakowski – int. Grażyny Rędzikowskiej z rodz.

           + Jerzy Kamyszek (4 r. śm.) – int. syna z rodz.

           + Władysław Serwach – int. żony z synem

10.30  * W int. Domu Dziecka „Paulinka”

           + Wiesław Seklecki (im.) – int. żony i dzieci z rodzinami

           + Wioletta Czerwińska – int. Marioli Kozłowskiej

12.00  + Agata i Jan Brzezińscy

           + Bogumił Lewandowski – int. Joanny, Waldemara i Bartosza Kędzierskich

           + Irena Samojło (10 r. śm.) – int. syna Władysława z rodz.

16.00  + Jerzy Chojnacki (15 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK 11 XII 2023 roku

6.30    + Anna Zenelt – int. uczestników pogrzebu

17.00  + Krystyna Śliwińska – int. córki z rodz.

           + Lesław Dybalski – int. od kolegów z Kujawskiego Stowarzyszenia Poszukiwaczy Historii „Grot”

            + Kazimierz Bett – int. sióstr: Henryki i Ewy

            * O Boże błog. dla Alicji z racji 3 rocz. urodzin i o zdrowie – int. dziadków

WTOREK 12 XII 2023 roku

6.30    + Janusz Sławiński  – int. uczestników pogrzebu

17.00  + Ryszard Augustyniak (2 r. śm.) – int. żony

           + Zdzisław Adamski – int. rodz. Gabryszewskich z dziećmi

           + Halina Zielińska – int. Wiesławy i Adama Zielińskich z rodz.

           + Stanisława Mizaek (39 r. śm.) int. dzieci

+ Ewa Agnieszka Michalska – int. brata

ŚRODA 13 XII 2023 roku św. Łucja, Dz.M

6.30    + Marcin Jankowski – int. uczestników pogrzebu

17.00  + Władysław Nowakowski – int. Renaty i Romka

           + Elżbieta Iżemska int. rodz. Kosińskich

           + Maria i Włodzimierz Piękoś

           + Krzysztof Chmurzyński int. rodz. Kalinowskich

 CZWARTEK 14 XII 2023 roku św. Jana od Krzyża PDK

6.30    * W int. s. Mirjany

17.00  + Lesław Dybalski int. Mirosława Ozdoby z rodz.

           + Jerzy Majewski – int. rodz. Trojanowskich i Mazurków

           + Marian Malinowski – int. rodz. Przybyszów z Świątnik

           + Andrzej Laskowski – int. brata z rodz.

PIĄTEK 15 XII 2023 roku

6.30    + Genowefa Domżalska – int. uczestników pogrzebu

17.00  + Zdzisław Adamski – int. Stanisławy Zielińskiej z dziećmi
+ Adrian Walkowicz
– int. sąsiadów Martynowskich

     + Krystyna, Zdzisław, Gabriel Nowakowscy

     + Danuta Kafarska – int. brata Piotra z żoną i dziećmi

SOBOTA 16 XII 2023 roku – ADWENTOWY DZIEŃ SPOWIEDZI

6.30    + Krzysztof Chmurzyński – int. Justyny Roberta i Moniki

9.00     – Za Parafian

17:00  + Mariola Hosa – int. sąsiadki Marii Maciejewskiej z rodz

+ Zbigniew Hosa – int. kolegi i sąsiada Marka Białkowskiego z żoną Beatą

             + Władysław Serwach – int. Andrzeja Świerskiego z rodz.

             + Irena Nowakowska – int. Heleny Czapskiej z rodz.

III Niedziela Adwentu – 17 XII 2023 roku

7.30    + Anna Zenelt – int. rodz. Kubiaków z Blezewa

9.00    + Irena Radzikowska(4 r. śm.) i Tadeusz Radzikowski – int. dzieci

           + Barbara Osińska i Halina Moszczyńska – int. rodz. Opasików

           + Gabriela Nowicka – int. koleżanki Majerowskiej

10.30  +Wioletta Czerwińska (1 r. śm.) – int. rodz. Tomajewskich

           + Józef Zaborowicz (10 r. śm.) – int. żony i dzieci z rodzinami

           + Lidia Wojciechowska – int. rodz. Gorczewskich z Sompolna

12.00  + Anna Rysińska (22 r. śm.) – int. córki Iwony z rodz.

           + Sławomir Baranowski – int. Janiny Pawlak i rodz. Głuszkowskich

           + Roman Lewandowski (1 r. śm.) – int. żony z rodz.

16.00  + Paulina (19 r. śm.), Teresa, Gwidon Mirosław Lewandowscy, Genowefa i Józef Binkiewicz