top
ODNOWA W DUCHU ŚWIĘTYM Z ŻYCIA ODNOWY…

Z ŻYCIA ODNOWY…

W czwartki, po wieczornej Mszy świętej – spotkania modlitewne wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym; na spotkanie może przyjść każdy pragnący jeszcze bardziej świadomie przeżywać swoją wiarę. Jest to czas przebywania z Panem obecnym obecnym w Słowie, we wspólnocie oraz w przejawach Ducha Świętego. Można również wysłuchać wielu interesujących katechez i świadectw.