top
Aktualności PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

PROŚBA O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO BOŻE NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/2024

W przededniu oficjalnego rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 – tj. 3 września o godzinie 12.00 – modliliśmy się w naszym kościele, wraz z dziećmi i ich rodzicami, dyrekcją i nauczycielami michelińskiej szkoły oraz parafianami i gośćmi, o światło Ducha Świętego i dobry czas nauki. Modlitwie przewodniczył ks. proboszcz Sebastian, który pobłogosławił tornistry i przybory szkolne uczniów. Niech ten nowy rok szkolny będzie czasem dobrego rozwoju intelektualnego i duchowego dla nas wszystkich!