top
Aktualności Październik – miesiącem różańca

Październik – miesiącem różańca

Zawitaj Królowo różańca świętego,

Jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy Lilijo!

Matko różańcowa, Maryjo!

Różaniec jest modlitwą Maryjną, duchowo jednoczącą nas z osobą Matki Bożej. Razem z Nią, trwając w obecności Bożej, kontemplujemy Jezusa Chrystusa. Jan Paweł II zauważył, że Maryja za życia ziemskiego, kontemplując i rozważając wydarzenia z życia Jezusa, sama niejako „odmawiała Różaniec”, dlatego teraz może być nauczycielką w szkole tej modlitwy.

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.

Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe. Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

 1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

 2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

 3. Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu, zniszczy, pomniejszy grzechy, zwycięży heretyków.

 4. Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną; otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; odciągnie serca ludu od umiłowania świata i jego marności; podniesie je do pożądania rzeczy wiecznych.

 5. Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie zginie.

 6. Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne.

 7. Ktokolwiek będzie miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.

 8. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże i pełnię Jego łaski.

 9. Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo do różańca świętego.

 10. Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały w niebie.

 11. Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.

 12. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich potrzebach.

 13. Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy obrońcy różańca będą mieli za wstawienników cały Dwór Niebieski w czasie życia i w godzinę śmierci.

 14. Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa.

 15. Nabożeństwo do mojego różańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do nieba.

To właśnie dziś rozpoczynamy miesiąc październik, który w naszej tradycji łączy się ze wspólnotowym odmawianiem modlitwy różańcowej. Każdego dnia po wieczornej Eucharystii będziemy modlili się w świątyni na różańcu. Zapraszamy serdecznie do tej modlitwy rodziny, dzieci, młodzież, osoby dorosłe.

Każdego dnia po Różańcu będzie losowanie dwóch figurek Matki Najświętszej (przez dzieci i osoby dorosłe). Tym sposobem w znaku figur Maryja będzie pielgrzymowała po domach naszej parafii. Na koniec miesiąca obie figurki trafią – drogą losowania – na stałe do dwóch rodzin. Zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie Wszystko postawiłem na Maryję, polegającym na zebraniu 20 obrazków z tajemnicami różańcowymi.