top
Aktualności OGLOSZENIA PARAFIALNE

OGLOSZENIA PARAFIALNE

W pierwszą niedzielę po Wielkanocy – w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – tradycją lat ubiegłych o godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym będziemy sprawować Mszę świętą. Poprzedzi ją Koronka, w której Miłosierdziu Bożemu będziemy polecać naszych zmarłych.

Cały Kościół raduje się z beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II, której 1 maja, dokona papież Benedykt XVI. Dobrze przygotujmy się do tego wydarzenia trwając w łasce Chrystusa.