top
Aktualności Komunikat duszpasterski

Komunikat duszpasterski

W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia. Dlatego w tym dniu na wszystkich Mszach świętych: w Karmelu – o godz. 6.30 oraz w kościele parafialnym o godz. 9.00 i 17.00 będzie możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego podczas specjalnego obrzędu. Zabierzmy z sobą świece, które zapalimy od Paschału jako widzialny znak włączenia się w to wielkie dzieło drogie sercu Jana Pawła II. Kościół z całą mocą stoi na straży świętości życia, którego mamy strzec wszelkimi środkami, nade wszystko modlitwą.