top
ks. Dionizy Lewandowski

REZYDENT

ks. Dionizy Lewandowski, mgr teol.

kanonik senior Kapituły Bazyliki Katedralnej we Włocławku

  • 19 IV 1995 – 21 X 2017 – proboszcz Parafii Ducha Świętego we Włocławku
  • od 21 X 2017 – emerytura, rezydent Parafii Ducha Świętego we Włocławku

e-mail: dionizylewandowski@wp.pl