top
Aktualności Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Owocem wytrwania w ciszy adoracyjnej, która tak pracuje nad nami, jest głęboki pokój. Dusza nakarmiona intensywną Obecnością Boga w Najświętszym Sakramencie jest przemieniona, podobnie jak ktoś, kto poddał się ożywiającemu działaniu zakochania. Staje się kimś innym- kimś głębiej siebie i bliżej innych i dla innych.

Dlatego zapraszamy dziś 29 lipca na godzinną adorację Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w dolnym kościele od godz. 17.00 do godz. 18.00. 

Modlitwa adoracyjna jest w zasadzie formą relacji z Bogiem, chyba najbardziej przystępną i zrozumiałą dla ludzkich potrzeb w tym życiu. Nie ma Boga bliższego, niż Jezus obecny w Eucharystii. Nie ma i nie będzie większego cudu na świecie, większego znaku i bliższej relacji.