top
Aktualności 30.05.2024 ROKU – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

30.05.2024 ROKU – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA

Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanowił Eucharystię. Aby upamiętnić to wydarzenie, w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To święto często jest nazywane Bożym Ciałem. Tego dnia ksiądz (który niesie najświętszy Sakrament w monstrancji) oraz wszyscy wierni wychodzą z kościoła i idą w procesji do czterech ołtarzy, przy których czytane są fragmenty Ewangelii związane z Eucharystią.

Procesja w święto Bożego Ciała jest znakiem wiary w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. W ten sposób pokazujemy całemu światu, w Kogo wierzymy. Cztery ołtarze symbolizują cztery strony świata, a także czterech ewangelistów. procesja Bożego Ciała to okazja do tego, by zaprosić Pana Boga do miejsc, w których mieszkamy, uczymy się i odpoczywamy, a także poprosić, by je pobłogosławił.

W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodzona była 30 maja. W naszej parafii centralne dziękczynienie za dar Eucharystii miało miejsce podczas Mszy świętej o godzinie 10.30. Uroczystości – podczas której uczniowie klas czwartych przystąpili do Komunii Świętej Rocznicowej –  przewodniczył ks. proboszcz Sebastian.
Na zakończenie Mszy świętej odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz wyruszyła tradycyjna procesja do czterech ołtarzy. Pierwszy ołtarz (u zbiegu ulic: Kościelna i Pszczela) przygotowały Siostry Karmelitanki Bose, drugi (przy ul. Michelińskiej) – dzieci i wychowawcy z Domu Dziecka „Paulinka”, trzeci ołtarz (przy ul. Parkowej) przygotowali Państwo Lewandowscy. Za ostatni ołtarz – znajdujący się na schodach prowadzących do naszej świątyni – w tym roku odpowiedzialne były Siostry Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom, które włączyły się w przygotowanie i przebieg tej pięknej uroczystości.