top
Aktualności ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU 900-LECIA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

ZAKOŃCZENIE JUBILEUSZU 900-LECIA DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ

Ksiądz biskup Krzysztof Wętkowski polecił aby w każdej parafii dnia 19 marca br. była sprawowana wieczorem uroczysta Msza święta na zakończenie jubileuszu 900-lecia diecezji, pod przewodnictwem księdza proboszcza, ku czci św. Józefa Patrona Diecezji Włocławskiej. W naszej parafii Eucharystia ta będzie sprawowana dzisiaj (tj. 19.03.2024 roku) o godzinie 17.00.
Po Komunii świętej zaśpiewamy dziękczynne Te Deum a następnie, po błogosławieństwie, w postawie klęczącej, odczytana zostanie specjalna modlitwa na zakończenie jubileuszu.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Święty Józefie, módl się za nami!