top
GALERIA PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ DO LICHENIA

PIELGRZYMKA MŁODZIEŻY DIECEZJI WŁOCŁAWSKIEJ DO LICHENIA

Blisko 2 tysiące uczniów klas VIII szkół podstawowych z diecezji włocławskiej pielgrzymowało do Matki Bożej Licheńskiej 27 września 2023 roku.

Do Maryi przyjechali nie tylko uczniowie, ale także ich duszpasterze, katecheci i opiekunowie. Doroczna pielgrzymka młodych diecezjan odbyła się pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Naszą parafię reprezentowała młodzież pod opieką ks. Damiana. Nasi młodzi parafianie pielgrzymowali razem z uczniami Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Długosza we Włocławku.