top
Aktualności PEŁNYCH POKOJU I RADOŚCI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

PEŁNYCH POKOJU I RADOŚCI ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO!

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli (…) I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia.

(1 Kor 15,20-23)

 

Ten tydzień który przeżywamy nazywamy Wielkim, albo Świętym, bo przypomina nam prawdę znaną od wieków, że choć miliardy ludzi umarło przed Chrystusem

i po Nim, to właśnie śmierć Chrystusa zmieniła wszystko, bo jak mówi św. Paweł: On jest Pierwszy, Pierworodny i On Zmartwychwstał.

W Jego Zmartwychwstaniu wszyscy będziemy ożywieni – a to zmienia naprawdę wszystko.

 

Drodzy Parafianie, Przyjaciele naszej parafii i Goście! Życzymy, by Wasze życie zostało opromienione światłem Chrystusowego Zmartwychwstania; Nadzieją, która zawieść nie może; Miłością, która nadaje sens naszym wysiłkom i wszystko zwycięża. Niech Bóg Was strzeże przez swoich Aniołów!.

Otaczamy modlitwą  Was, Wasze Rodziny i Bliskich, prosząc o błogosławieństwo dla Waszego życia.

ks. Sebastian, ks. Damian, ks. Dawid i ks. Dionizy