top
Aktualności Pan kiedyś stanął nad brzegiem…

Pan kiedyś stanął nad brzegiem…

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą. 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

22 października Kościół katolicki na całym świecie wspomina w liturgii świętego Jana Pawła II. Dzień jego liturgicznego wspomnienia związany jest z datą inauguracji pontyfikatu polskiego papieża (22 X 1978r.)

Pontyfikat papieża Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. W trakcie jego trwania papież mianował 232 kardynałów, ogłosił 1318 błogosławionych i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

Jan Paweł II był pierwszym papieżem spoza Włoch od czasu holenderskiego papieża Hadriana VI (1522-1523), a także drugim najdłużej urzędującym papieżem we współczesnej historii po papieżu Piusie IX (1846-1878).

13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu św. Piotra w Rzymie Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ocalenie od śmierci zawdzięczał Matce Bożej Fatimskiej, której rocznicę objawień obchodzono w dniu zamachu na jego życie.

Jan Paweł II odszedł do Pana 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37.

1 maja 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Kanonizacji papieża Polaka dokonał papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku.

 

Boże bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli święty Jan Paweł II, Wielki papież, kierował całym Kościołem, spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.