top
Aktualności OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 MARCA 2018 ROKU

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25 MARCA 2018 ROKU

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 25 III 2018 roku

 NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ – NIEDZIELA PALMOWA

1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godzinie 16.00 ostatnie w tym roku Gorzkie Żale.

Niedzielą Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. To najważniejszy tydzień w ciągu całego roku liturgicznego. Niedziela Palmowa akcentuje prawdę o Chrystusie jako Królu. Wjazd na osiołku do Jerozolimy pokazuje nam pokorę Boga i jednocześnie zaprasza nas do praktykowania tej cnoty.

Wyjątkowe znaczenia mają dni Triduum Paschalnego: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota.

Wielki Czwartek – ustanowienie Sakramentu kapłaństwa i Eucharystii to dzień obecności Pana w symbolu „sali na górze”, którą On sam poleca przygotować. Sala ta w liturgii ma niejako dwa poziomy. Pierwszy ma miejsce do południa – to spotkanie biskupa ze swoimi kapłanami w katedrze na Mszy Krzyżma. Wydarzenie symbolizujące komunię wybranych i uświęcenie posłanych. To kapłańskie spotkanie jest widokiem „Dwunastu w wielokrotności” lokalnego Kościoła, którzy odnawiają swoje przyrzeczenia –  osobiste „chcę” dla Chrystusa. To dogodna sposobność do pochylenia się nad otrzymaną łaską wynikającą z sakramentu święceń. Z tym spotkaniem związany jest również symbol błogosławienia świętych olejów.

Drugi poziom „sali na górze” to wieczorne spotkanie, podczas którego każdy kościół staje się jerozolimskim Wieczernikiem. To Msza Wieczerzy Pańskiej. Tu Chrystus przekazuje nam swój testament odejścia i jednoczesnego pozostania. Tutaj widzimy Boga, który chce nam ciągle umywać nogi. Obrzędowi uczty paschalnej nadaje nowe znaczenie – staje się ona Eucharystią –  sakramentem Jego realnej obecności. Usiądźmy tego dnia razem z apostołami i pozwólmy, by Pan obmywał nasze nogi i łamał dla nas chleb. Doświadczmy Boga uniżonego, pokornego i służącego. Uczmy się z tej sceny ducha służby, która jest wyznacznikiem właściwego stylu życia chrześcijan.

Wielki Piątek – gdzie obowiązuje nas ścisły post – to jedyny dzień w ciągu roku, kiedy nie sprawuje się Mszy Świętej! Już sam początek wielkopiątkowej liturgii zaskakuje nas nietypowym widokiem. Kapłan, rozpoczynając ją, pada twarzą na posadzkę. Ten akt, będący symbolem przebłagania, to komunikat uzmysławiający nam, że to właśnie dzisiaj nasz Pan zostanie podeptany i doszczętnie wyniszczony. Tego dnia podczas celebracji uroczyście wnoszony jest zasłonięty krzyż, który stopniowo ukazywany, nabiera pewnej świeżości i rangi. Symbol ten wybija nas z powszechności swego istnienia. Niejako staje przed nami po raz pierwszy ze swoją nowością. Całujemy ten symbol zbawienia, by tym samym wyrazić osobistą wdzięczność za miłość Boga. Na końcu razem z Józefem z Arymatei i kobietami uczestniczymy w pochówku ciała Chrystusa Pana.

Wielka Sobota to dzień wielkiej ciszy. Tak naprawdę w liturgii w ciągu dnia nie dzieje się nic. Mamy co prawda motyw „święconki”, urastający często do rangi głównego wydarzenia dnia, jednak musimy pamiętać, że błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny to nie liturgia Wielkiej Soboty i nie zastępuje ono uczestnictwa w liturgii świątecznej. Wieczorna liturgia Wielkiej Soboty, nazywana Wigilią Paschalną, jest naszym oczekiwaniem i spotkaniem się z faktem zmartwychwstania. Mrok, królujący na początku celebracji, pomaga nam lepiej dostrzec symbol światła bijącego od płonącego paschału. Idziemy za nim i wyśpiewujemy radosny Exultet, widząc w tej świecy moc działającego Boga. Następnie przechodzimy przez liturgię słowa, by poprzez Pismo dostrzec całą drogę paschy-przejścia ludzkości z ciemności do światła, z niewoli egipskiej grzechu do ziemi obiecanej Kanaan, którą jest zwyciężający dla nas i żyjący w nas zmartwychwstały Chrystus Pan. Kolejnym punktem jest liturgia chrzcielna, która wyostrza nasze oczy na ten symbol sakramentalny. Tego dnia w odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych wyrzekamy się wszelkich, jak nazywali je Ojcowie Kościoła pompae diaboli – powabów szatana.

Wyostrzmy zmysł wiary w Wielkim Tygodniu. Niech „dziejące się” symbole liturgiczne przemówią do nas na nowo. W naszej parafii liturgia Triduum Paschalnego będzie sprawowano według następującego porządku: Wielki Czwartek i Wielki Piątek – godzina 18.00, Wielka Sobota – godzina 19.00. Przychodząc w sobotę na wieczorną liturgię zabierzmy ze sobą świece.

Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny będzie się odbywało w Wielką Sobotę co pół godziny od godziny 9.00 do 15.00.

2. Jutro – w Wielki Poniedziałek – od godziny 9.00 odwiedzimy w domach z posługą sakramentalną osoby chore lub starsze. Prosimy o zapisywanie zainteresowanych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

3. Od kilku już lat w naszej parafii mamy możliwość włączenia się w duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. Zwykle adopcja ta rozpoczyna się – uroczystym obrzędem jej podjęcia – równe dziewięć miesięcy przez Bożym Narodzeniem – czyli 25 marca. W tym roku 25 marca to Niedziela Palmowa. Osoby chcące podjąć się tego dzieła mogą to uczynić tym razem indywidualnie. W zakrystii znajdują się deklaracje o przystąpieniu do duchowej adopcji. Tradycją lat ubiegłych będziemy przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót miesiąca odnawiali tę adopcję poprzez odmówienie stosownych modlitw.

4. W najbliższą środę (28 marca) o godzinie 16:30 Świetlica „ORATORIUM” zaprasza na rodzinne warsztaty dekorowania wielkanocnych jajek techniką quillingu. Zajęcia są nieodpłatne. Ich realizację wspiera firma INSTAL-PROJEKT. Zapisy pod numerem telefonu: 535-012-133. Serdecznie zapraszamy!!!

5. Składane dzisiaj na tacę ofiary przeznaczone zostaną na zakup kwiatów do ciemnicy i grobu Pana Jezusa oraz na świąteczną dekorację kościoła. Przy wyjściu z kościoła możemy dzisiaj – jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca – wesprzeć Parafialną Akcję Charytatywną, która zbiera ofiary na bony żywnościowe dla osób biednych materialnie. Dziękujmy za każdy gest życzliwości.

6. Przy wyjściu z kościoła możemy nabyć nowy numer tygodnika „Idziemy”.

7. Pozdrawiamy Jubilatów i Solenizantów tego tygodnia. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy duchowego przeżycia Wielkiego Tygodnia i zapraszamy do wspólnego świętowania!

8. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb Śp. Alfredy Chlebowskiej (l. 92). Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…

ks. Sebastian Osiński, proboszcz