top
Aktualności Matko Boża Wspomożycielko prześladowanych chrześcijan – módl się za nami!

Matko Boża Wspomożycielko prześladowanych chrześcijan – módl się za nami!

W dniu 27 września reprezentanci naszej Parafii na czele ks. Proboszczem Sebastianem i ks. Patrykiem – wikariuszem- uczestniczyli we Mszy Świętej i nabożeństwie różańcowym w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej przy włocławskiej tamie. Tam, w Sanktuarium Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki z inicjatywy Rycerzy Kolumba, działających przy tamtejszej Parafii gościł obraz z wizerunkiem Matki Bożej Wspomożycielki Prześladowanych Chrześcijan. Na samym początku wszystkich zebranych powitał o. Damian, proboszcz parafii, który krótko przedstawił historię owego obrazu. Homilię podczas Mszy Świętej, w której uczestniczyli również ks. kan. Sebastian i ks. Patryk wygłosił ks. Jerzy Ćwiklak – proboszcz parafii NSPJ we Włocławku. Przybliżył on postać bł. ks. Jerzego, z którym pracował w jednym mieście, w sąsiednich parafiach. Wskazał jak ważne dla chrześcijan jest całkowite poświęcenie się Chrystusowi. Po Mszy Świętej miała miejsce modlitwa różańcowa prowadzona przez ks. Patryka i członkinie Koła Żywego Różańca naszej parafii. Całość zakończona została Apelem Jasnogórskim.