top
Domowy Kościół

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1601

Domowy Kościół jest małżeńsko–rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, który łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre – Dame. Założycielem DK był ksiądz Franciszek Blachnicki, z którym ściśle współpracowała siostra Jadwiga Skudro. Znakiem Domowego Kościoła są greckie słowa FOS (światło) i ZOE (życie) wpisane w kształt krzyża wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu.

Jak powiedział ks. Blachnicki „chodzi o to, żeby światło było w nas życiem”. To Jezus, który jest światłem ma przemieniać nasze życie, my możemy o tym zdecydować słuchając jego nauki i zapraszając Go do swojego życia. Domowy Kościół zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu pomiędzy nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Jednocześnie pomaga w rozwiązywaniu codziennych małżeńskich i rodzinnych problemów. Krąg tworzy od 4 do 7 małżeństw, które spotykają się raz w miesiącu na spotkaniu, które ma charakter formacyjno – modlitewny. Celem spotkania miesięcznego jest zbliżenie się wszystkich do Boga, zbliżenie małżonków do siebie, zacieśnienie przyjaźni między poszczególnymi małżeństwami w kręgu.

Twórcy Domowego Kościoła dali pewne drogowskazy, zobowiązania przyjęte z międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich:

  • codzienna modlitwa osobista,
  • regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
  • codzienna modlitwa małżeńska,
  • codzienna modlitwa rodzinna,
  • comiesięczny dialog małżeński,
  • reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
  • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Dzięki wprowadzeniu w życie tych elementów, następuje indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga i wzrastanie na drodze duchowości małżeńskiej.

Duchowym opiekunem małżeństw należących do Kościoła Domowego jest ks. Damian.