top
Aktualności DEKRET BISKUPA WŁOCŁAWSKIEGO O DYSPENSIE – 4 MAJA 2018 ROKU

DEKRET BISKUPA WŁOCŁAWSKIEGO O DYSPENSIE – 4 MAJA 2018 ROKU

Dekret biskupa Wiesława Meringa, mocą którego wierni przebywający 4 maja 2018 roku na terenie diecezji włocławskiej otrzymują dyspensę od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz od zachowania pokutnego charakteru piątku:

Dyspensa